top of page

O projekcie

Projekt e-Teach to projekt wspierany przez UE realizowany we współpracy z 6 uniwersytetami. Wzorce obejmują Vrije Universiteit Brussel (Belgia), 

Projekt e-Teach ma na celu przekształcenie metod i technik pedagogicznych w cyfrowe metody i techniki pedagogiczne. Projekt rozwija Pedagogię Cyfrową i zapewnia szkolenia dla nauczycieli i przyszłych nauczycieli na temat wykorzystania pedagogiki cyfrowej w zastosowaniach cyfrowego uczenia się i innowacyjnym nauczaniu.

Cele projektu

  • Przekształć metody i techniki pedagogiczne w cyfrowe metody i techniki pedagogiczne ​​

  • Przekształć tradycyjne praktyki pedagogiczne w pedagogikę cyfrową w celu pomyślnej realizacji procesów uczenia się i nauczania uczniów w środowisku cyfrowym​​

  • Zapewnij cyfrowy przewodnik, jak wdrożyć pedagogikę cyfrową w edukacji online. 

  • Szkolenie nauczycieli i przyszłych nauczycieli, jak korzystać z pedagogiki cyfrowej w aplikacjach do cyfrowego uczenia się i innowacyjnym nauczaniu (takim jak aplikacje do odwróconego uczenia się). ​​

  • Wzmocnienie budowania potencjału przyszłych nauczycieli na wydziałach edukacji i umożliwienie im doskonalenia się w nauczaniu i uczeniu się.​​

  • Promowanie pedagogiki cyfrowej na rzecz lepszych umiejętności poznawczych i cyfrowych przyszłych nauczycieli na wydziałach edukacji 

Podstawowe wyniki projektu

Dwa osiągnięcia intelektualne w projekcie: ​

1. Dokument informacyjny na temat podnoszenia umiejętności pedagogiki cyfrowej dla nauczycieli i modułowy program nauczania dla pedagogiki cyfrowej ​

2. Oparty na scenariuszach przewodnik dla nauczycieli pedagogiki cyfrowej dotyczący praktyk uczenia się/nauczania.

Projekt e-Teach Rozpoczęty w 2022 r.

Projekt e-Teach rozpoczyna się w 2022 roku z sześcioma europejskimi uniwersytetami

Najnowsze publikacje

bottom of page