top of page

Tietoja projektista

e-Teach-hanke on EU:n tukema hanke, jossa on mukana 6 yliopistoa. Kuvioita ovat Vrije Universiteit Brussel (Belgia), 

e-Teach-projektin tavoitteena on muuttaa pedagogiset menetelmät ja tekniikat digitaalisiksi pedagogisiksi menetelmiksi ja tekniikoiksi. Hanke kehittää digitaalista pedagogiikkaa ja kouluttaa opettajia ja tulevia opettajia digipedagogian käyttöön digitaalisissa oppimissovelluksissa ja innovatiivisessa opetuksessa.

Projektin tavoitteet

  • Muuta pedagogiset menetelmät ja tekniikat digitaalisiksi pedagogisiksi menetelmiksi ja tekniikoiksi ​​

  • Muunna perinteiset pedagogiset käytännöt digitaaliseksi pedagogiikaksi opiskelijoiden oppimis- ja opetusprosessien menestyksekkääksi toteuttamiseksi digitaalisessa ympäristössä​_d04a07d8-9cd1-3239-9149-20673b6c

  • Tarjoa digitaalinen opas digitaalisen pedagogiikan käyttöönottamiseksi verkkokoulutuksessa. 

  • Kouluta opettajia ja tulevia opettajia käyttämään digitaalista pedagogiikkaa digitaalisissa oppimissovelluksissa ja innovatiivisessa opetuksessa (kuten käännetyt oppimissovellukset). ​​

  • Parannetaan mahdollisten opettajien valmiuksien kehittämistä opetusosastoilla ja annetaan heille mahdollisuus menestyä opetuksessa ja oppimisessa.​_d04a07d8-9cd1-3239-9149-20673bd_6c873

  • Digitaalisen pedagogiikan edistäminen opetusosastojen tulevien opettajien kognitiivisten ja digitaalisten taitojen parantamiseksi 

Projektin ydintulos

Kaksi henkistä tulosta projektissa: ​

1. Opettajien digitaalisen pedagogiikan osaamispaperi ja digitaalisen pedagogiikan modulaarinen kurssisuunnitelma ​

2. Skenaariopohjainen digitaalisen pedagogiikan opettajan opas oppimis-/opetuskäytäntöihin.

e-Teach-projekti käynnistettiin vuonna 2022

e-Teach-projekti käynnistetään vuonna 2022 kuuden eurooppalaisen yliopiston kanssa

Uusimmat julkaisut

bottom of page